Oferuję szeroką gamę szkoleń z umiejętności interpersonalnych dla dorosłych i młodzieży.
Szkolenia przygotowywane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób je zamawiających.
W zależności od potrzeb zajęcia mogą być przeprowadzona w trakcie wyjazdów np. integracyjnych.
W celu złożenia zamówienia na szkolenie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Koszt przeprowadzenia zajęć uzależniony jest od ilości uczestników oraz odległości do pokonania celem ich przeprowadzenia.

Przykładowa oferta zajęć dla uczniów gimnazjum i liceum oraz ich rodziców:

1. Zajęcia integracyjne.

Kierując uwagę na potrzeby wynikające ze specyfiki wieku uczniów gimnazjum i liceum przygotowałam wraz ze współpracującą terapeutką propozycje zajęć i warsztatów, które odpowiadają na wyzwania tego okresu rozwojowego u młodzieży.

Biorąc pod uwagę zmianę jaka następuje w życiu młodzieży wraz z rozpoczęciem nauki w szkole ponadpodstawowej proponujemy zajęcia o charakterze integracyjnym. Ułatwiają one zawieranie nowych znajomości między uczniami, niwelują napięcie i stres związany ze zmianą otoczenia społecznego oraz pozwalają dostrzec w nowej sytuacji pozytywny potencjał.

Proponowane tematy:

„Integracja – poznajmy się”

„Pułapki i pożytki bycia w grupie – odnajdywanie własnego miejsca i roli”
„Autoprezentacja – jak mnie widzą inni a jak chciałbym być widziany”
„Nieśmiałość – jak wyjść z cieniu własnego strachu”
„Asertywność – umiejętne stawianie granic”

Zajęcia skierowane są do uczniów gimnazjum oraz liceum.

Czas trwania:

A. Podczas wyjazdu integracyjnego poza szkołę: minimum 5h zegarowe dla jednej grupy (klasy)

B. Na terenie szkoły: 6h zegarowych dla jednej grupy (klasy)

Czas przeprowadzenia zajęć obejmuje niezbędne przerwy.

2. Zajęcia z umiejętności społecznych.

Opierając się na doświadczeniu w pracy szkoleniowej i socjoterapeutycznej z młodzieżą szkolną i licealną skupiamy w pierwszej kolejności na pracy z osobistym potencjałem dzieci i młodzieży.
Realizujemy to poprzez zajęcia: z komunikacji, radzenia sobie ze stresem, kontaktów interpersonalnych, empatii, pracy w zespole.

W tym celu proponujemy warsztaty o następującej tematyce:

„Jak mówić by zostać zrozumianym- komunikacja w grupie rówieśniczej”
„Jak mówić by zostać zrozumianym- komunikacja dziecko i dorosły”
„Gdzie tkwią moje mocne strony- poszukiwanie talentów”
„Dojrzałość biologiczna, społeczna i psychiczna- naturalne i zdrowe objawy dojrzewania”
„Sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkolnych i towarzyskich”
„Kiedy lew przemienia się w mysz- jak sobie radzić z gniewem, strachem i smutkiem”
„Wrażliwość i empatia w życiu nastolatka”
„Jak skutecznie działać razem- praca w zespole, wyzwania i korzyści”

3. Zajęcia rozwijające wyobraźnię i pozwalające odkryć mocne strony uczniów.

Tego typu zajęcia są podstawą do skierowania uwagi na zasoby uczniów i umożliwiają wykorzystanie odkrytego w trakcie wcześniejszych zajęć potencjału do poprawy funkcjonowania roku szkolnym.

W tym celu proponujemy warsztaty o następującej tematyce: organizacja czasu, poszukiwanie mocnych stron.

„Umiejętność planowania czasu: nauka i relaks”
„Psychologiczne zasady efektywnego uczenia się”
„Nauka wykorzystania mocnych stron”
„Twórcze myślenie w szkole”
„Zespołowe rozwiązywanie problemów”

Czas trwania dostosowujemy do grupy wiekowej, ilości osób i miejsca przeprowadzenia spotkania:

minimum 1.5h zegarowej, grupa maksymalnie 15 osobowa.

4. Zajęcia dla rodziców.

Korzystając z doświadczenia rozmów z rodzicami i opiekunami młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym widzimy zapotrzebowanie na zajęcia prowadzone z myślą o pogłębieniu ich wiedzy psychologicznej dotyczącej tego okresu rozwojowego.

Z myślą o rodzicach i opiekunach młodzieży proponujemy następujące prelekcje i warsztaty:

„Problemy wychowawcze w okresie dojrzewania”
„Rola rodzica nastolatka”
„Rozwój dziecka a jego funkcjonowanie w szkole”
„Jak skutecznie rozwiązywać konflikty z dzieckiem”
„Nowe zagrożenia – dziecko w Sieci”

Czas trwania: 1.5h zegarowej w grupie do 20 osób.