Psycholog Joanna Włodarska-Marcinkiewicz

Psycholog Joanna Włodarska-Marcinkiewicz

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam Psychologię ze specjalizacją Kliniczną na Uniwersytecie Gdańskim oraz szereg specjalistycznych szkoleń w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Jestem absolwentką Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie oraz Kursu Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Ukończyłam studia Podyplomowe na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu.

Regularnie poszerzam swoją widzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, sympozjach i konferencjach.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji – prowadzone przeze mnie terapie omawiam z autorytetami ze Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Staż pracy terapeutycznej obejmuje kontakt z dorosłymi i młodzieżą w kraju i za granicą.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując między innymi w: Poradni Zdrowia Psychicznego, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej, Klinice Chirurgii Onkologicznej, Domu Opieki Społecznej i Domu Dziecka.