Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, mającym swoje źródła w myśleniu analitycznym. Praca w tym nurcie psychoterapii koncentruje się na indywidualnej problematyce danego pacjenta. Celem takiej terapii jest rozpoznanie i zrozumienie nieświadomych motywów funkcjonowania, co wpływa na zmianę, ustąpienie objawów oraz zwiększenie zdolności adaptacyjnych.

Psychodynamiczna metoda pracy ma swoje źródła w psychoanalizie. Czerpie zarówno z klasycznej szkoły freudowskiej, jak i teorii relacji z obiektem, psychologii ego oraz teorii self. Korzysta z założeń powyższych szkół, dostosowując teorię do pracy terapeutycznej z pacjentami o indywidualnych potrzebach, borykających się z konkretnymi problemami.

Psychoterapia opiera się na kontakcie werbalnym. Głównym narzędziem pracy terapeuty jest rozmowa. Początkiem pracy pacjenta z terapeutą jest nawiązanie relacji.

Podczas całego czasu trwania współpracy zarówno terapeutę jak i pacjenta obowiązuje ustalony między nimi kontrakt. Jest to umowa między pacjentem a terapeutą dotycząca zarówno warunków formalnych (miejsca, czasu, częstotliwości spotkań, opłat), jak i trudności, które mogą pojawić się w trakcie terapii.