Pierwsza wizyta jest spotkaniem dwóch obcych osób. Towarzyszą im wyobrażenia i oczekiwania dotyczące drugiej strony oraz tego na czym polegać będzie spotkanie. Zastanawiają się nad jego efektem. Jest to okazja do podjęcia decyzji o formie współpracy i do ustalenia jej zasad.

Przed pierwszym spotkaniem proszę o kontakt telefoniczny celem ustalenia jego terminu.